Kotihoito

Haluaisitko yhdistykseeemme kotihoitajaksi?

Kotihoito on hyvä ja käytännönläheinen tapa auttaa kodittoimia koiria kodinetsinnässä vaikka ei vielä itse tai oma perhe olisi täysin valmis vielä sitoutumaan oman koiran hankintaan mutta on kuitenkin kykeneväinen sitoutumaan koiraan toistaiseksi voimassa olevaksi ajaksi.

Mitä kotihoito tarkoittaa?

Kotihoito tarkoittaa sitä että koira tulee Venäjältä Suomeen perheeseen/ihmiselle/sijaiskotiin "kuntoutumaan" ja etsimään omaa loppuelämän kotia, koira on siis tavallaan "hoidossa" perheessä. Kotihoitaja sitoutuu pitämään koiraa sen kodinetsinnän ajan, joskus aika on muutamia viikkoja joskus kuukausia. Kotihoidossa koira elää kuten normaali kotikoira osallistuen perheessä arjen elämään. Kotihoidon tarkoitus on parantaa koiran mahdollisuuksia kodin saamiseen ja helpottaa esim: pentujen kasvua kotiolosuhteissa sekä tukea aikuisten koirien oppimista ja sopeutumista normaaliin elämään tarha olosuhteiden jälkeen. On hyvä pitää mielessä että koira tulee tarhaoloista eikä sillä välttämättä ole kokemusta tavallisesta kotielämästä, tämä ajoittain voi luoda haasteita arkeen. Koiran ensimmäinen kosketus tavalliseen kotielämään voi siis olla juurikin se kun se pääsee kotihoitoon. Kokemus joka on koiralle arvokas.

Mitä kotihoitaja tekee?

Kotihoitaja kasvattaa ja kouluttaa hoitokoiraa kuten mitä tahansa omaa koiraa tai lemmikkiä, koira osallistuu perheen elämään ja sen tarpeista huolehditaan kuten mistä tahansa omasta lemmikistä. Kotihoitajan tehtävä on toimia yhdistyksen edustajan kanssa tiiminä kuntouttaen ja arvioiden koiran ominaisuuksia ja pohtien sitä millainen koti olisi koiralle sopiva. Kotihoitaja sitoutuu huolehtimaan koirasta eläinsuojelu säädösten mukaisesti. Kotihoitaja on myös valmis avaamaan kotinsa ovet potenttiaalisille kotiehdokkaille koiraan tutustumista varten sekä sitoutuu pitämään kotihoidosta vastaavan tai koiravaraajan koiran tilanteesta ajantasalla.

Valitettavasti kotihoidosta ei kuitenkaan makseta palkkaa eikä koiran ruokakustannuksia voida korvata. Eli antamasi panos on tätäkin tärkeämpi yhdistyksen toiminnalle ja koirille. Koiran eläinlääkäri kulut korvaa yhdistys ja koiran eläinlääkäri käynnit sekä käytettävät eläinlääkärit on neuvoteltava erikseen yhdistyksen edustajan kanssa.

Mitä yhdistys tarjoaa kotihoitajalle?

Kotihoitaja saa koko kotihoitoprosessin kestävän tuen niin yhdistyksen edustajilta kuin kotihoidosta vastaavalta. Mahdolliset haasteet on tehty yhdessä ratkaistaviksi. Kotihoidosta vastaava pyrkii tapaamaan koirakon vähintään kerran koko prosessin aikana, tarvittaessa useammin. Kotihoidosta vastaava on tukena tulevan kodin valinnassa sekä muiden käytännön asioiden järjestelyssä.

Minäkö kotihoitajaksi?

Kotihoitajan täytyy olla täysi ikäinen, vakaassa elämäntilanteessa oleva ja mieluiten koirakokemusta omaava ihminen. Yhdistys vaatii kotihoitajalta yhteystyökykyä sekä pitkäjänteisyyttä koirien suhteen.


Kiinnostuitko tai heräsikö sinulla lisäkysymyksiä?

Täytä kotihoitolomake tai ota yhteyttä yhdistykseen.