KOIRAN TERVEYS

Yhdistyksemme Rescue Ystävät ry pitää erittäin tärkeänä asiana toteuttaa toimintamme vastuullisesti ja mahdollisimman riskittömästi. Koirien tuonnissa Suomeen noudatamme Eviran eläintuontia koskevia määräyksiä ja säännöt sekä ennen Suomeen tuloa kaikki koirat käyvät eläinlääkärin tarkastuksessa, niillä asianmukaiset rokotukset ja koirille teetetään loistestit.

Viime aikoina mediassa on ollut hyvin paljon keskusteluja rescuekoirien adoptoinnin varallisuudesta, mm. antibioottiresistenssin riskeistä ja muiden tautien leviämisestä ulkomailta tuotujen koirien kautta. Olemme samaa mieltä Aino Arjaan (Viipurin koirat yhdistyksen puheenjohtaja) kanssa siinä, että antibiootti resistenssien bakteerien kehittyminen on kuitenkin maailmanlaajuinen ja jatkuvasti lisääntyvä ongelma, jonka lähtökohdat eivät ole kodittomissa koirissa vaan lääketeollisuudessa ja antibioottien holtittomassa käytössä. Yhdistyksemme yhteistyökumppanit Pietarin ja Moskovan kodittomien eläinten tarhoilla hygienia on korkealla tasolla, sekä siihen kiinnitetään erityistä huomiota. Eikä näillä tarhoilla ole ollut mitään tautiepidemioita. Pietarin tarhalla on myös oma eläinklinikka ja laboratorio sekä leikkaussali, missä eläimet säännöllisesti tarkistetaan ja tarvittaessa hoidetaan. Yksi Moskovan tarhan perustajista on eläinlääkäri ja myöskin heillä käy säännöllisesti muitakin eläinlääkäreitä.

Olemme pitäneet lukuisia keskusteluja tarhojen ja eläinlääkäreiden kanssa Venäjällä tautiriskeistä, antibioottiresistenssistä ja tautitestauksista sekä terveysasioiden yhteystyön kehittämisestä. Sen lisäksi yhdistyksemme osallistuu yhdistyksien keskinäisen yhteistyöhön ”vastuullisen tuonnin kriteerien” luomisen merkeissä.


Yhdistyksen puheenjohtaja
Marina Timmerpakka